Bu programda büyük İslâm âlimi Mevlana Hazretleri’nin hayatı, eserleri, Mevlevîlik kültürü anlatılmakta, Mevlâna’yı günümüze bakan yönüyle nasıl anlammaız gerektiği hususu üzerinde değerlendirme yapılmaktadır.

Ücret: 500 TL + YOL