Bu programda büyük İslâm âlimi Mevlana Hazretleri’nin hayatı, eserleri, Mevlevîlik kültürü anlatılmakta, Mevlâna’yı günümüze bakan yönüyle nasıl anlammaız gerektiği hususu üzerinde değerlendirme yapılmaktadır.